SaMe Advies en Coaching

van strategische HRM visie naar praktische talentontwikkeling 

Aanbod

SaMe Advies en Coaching

Bij Same Advies en Coaching streven we ernaar om jouw organisatie te laten groeien en te ontwikkelen én vinden we het van onschatbare waarde om jou en je medewerkers vooruit te helpen.

SaMe Advies en Coaching begeleidt organisaties bij het verkennen van hun (groei) strategie in een snel veranderende context. We gaan graag samen met jou aan de slag met het identificeren, ontwikkelen en benutten van de unieke talenten van jouw medewerkers.

Dit doen we o.a. door het stellen van vragen waardoor medewerkers ook zelf gaan nadenken. Zoals: Wat zijn mijn drijfveren en waarden? Waar doe ik het voor? Is het doel voor iedereen helder?

Wij begeleiden jou en je organisatie bij het vinden van de antwoorden op die vragen. Ons uiteindelijke doel is de juiste mens op de juiste plaats. Door een goede samenwerking en het gebruik maken van ieders talent, ontstaan succesvolle teams en organisaties.

Visie op talent

Wij zien dat succesvolle organisaties zich constant aanpassen aan hun dynamische omgeving. Vaak ligt de sleutel tot deze aanpassingen in de talenten en capaciteiten van medewerkers binnen de organisatie.

Door de unieke talenten van medewerkers te identificeren en deze te koppelen aan de doelstellingen, leggen we een sterke basis voor succes.  Voor zowel de organisatie als voor de individuele medewerkers. Bovendien kan onze visie op talentmanagement naadloos worden geïntegreerd in de bestaande HRM-tools en -processen die jouw organisatie al in gebruik heeft. Wij werken graag met respect voor alles wat er al is.

Maatwerkoplossing

Ons organisatieadvies is er op gericht om jou, je organisatie en de individuele medewerker te begeleiden met flexibele en op maat gemaakte oplossingen voor talentmanagement. We geloven in de effectiviteit van de Talenten Motivatie Analyse (TMA) en integreren deze methode met succes in onze brede aanpak.

We bieden zowel je medewerkers als de leidinggevenden inzicht in hun drijfveren, talenten, cognitieve capaciteiten en competenties. Dit inzicht legt de basis voor het zorgvuldig afstemmen van specifieke rollen of functies, het oplossen van individuele en team gerelateerde uitdagingen en het bieden van ondersteuning bij ontwikkelings- en mobiliteitsvraagstukken.  

Waar staat SaMe Advies en Coaching voor?

SaMe Advies & Coaching begeleidt organisaties, zowel in het bedrijfsleven als in de non-profit sector, om strategisch op koers te blijven in een snel veranderende wereld. Met een focus op het identificeren van kansen en het aanpakken van bedreigingen, begeleidt SaMe Advies & Coaching organisaties bij het bereiken van hun doelen door ook de rol van  medewerkers te optimaliseren.

 

Onze Missie en Visie

SaMe Advies & Coaching helpt organisaties door antwoorden te vinden op essentiële vragen zoals: Wat zijn onze diepste drijfveren? Waarom doen we wat we doen? En is ons doel duidelijk voor iedereen? Onze missie is om organisaties te begeleiden bij het beantwoorden van deze vragen en hen te ondersteunen bij het ontwikkelen van een strategische koers. We geloven sterk in talentmanagement en het plaatsen van de juiste mensen op de juiste plek. Door het benutten van ieders talent ontstaan succesvolle teams en organisaties.

 

Onze Filosofie

Wij geloven in het belang van veiligheid, vertrouwen en het benutten van ieders talenten om een succesvolle en veerkrachtige organisatie te creëren. Onze aanpak is gebaseerd op analyse, praktische oplossingen en open communicatie.

Opdrachtgevers waarderen onze aanpak. We gaan altijd voor maatwerk en dat maakt ons advies waardevol.

Wie zijn wij?

Ron de Ligt

Vanuit mijn ervaring binnen verschillende rollen heb ik bij veel bedrijven en organisaties in de keuken mogen kijken. Mij maak je blij met een vraag op strategisch niveau, waarbij ik samen met b.v. een bestuurder of directeur/eigenaar kan sparren over de toekomst. Dat sparren moet uiteindelijk wel leiden tot praktische oplossingen die de gekozen richting ondersteunen. Daarbij zet ik mijn ervaring met organisatieontwikkeling in en pas hierbij bewezen methoden toe. Voor mij is het praktisch maken van een strategie, monitoren op de voortgang en samen daadwerkelijk resultaat behalen mijn grootste passie. Dat doe ik iedere dag en met heel veel plezier.

In een snel veranderende wereld is het van belang een koers te kiezen en deze consistent uit te voeren. Dat vraagt om vasthoudendheid zonder dogmatisch te worden. In mijn rol spiegel ik mijn opdrachtgever hierop, bespreken we de struikelblokken die zich voordoen en bedenk ik praktisch toepasbare oplossingen. Daarbij heb ik respect voor het verleden, alles had ooit een goede aanleiding om ingezet te worden. Het besef dat organisaties worden gevormd door de mensen die er werken, met ieder hun eigen talent, is voor mij een belangrijke leidraad bij mijn advisering. Het is altijd weer een mooie uitdaging om ieders talent boven tafel te krijgen.

 

Debora Holtrop

Van nature ben ik geïnteresseerd in mensen en hun gedrag. Met name waarom doen mensen de dingen die ze doen, op de manier zoals ze doen. Ik vind ieder mens uniek, met alle leuke en soms minder leuke kanten.

Vanuit oprechte interesse stel ik veel vragen. Vaak krijg ik dan terug; ”Goh, daar heb ik echt nog nooit over nagedacht!” En dat is fijn, want daarmee ontstaat er bewustwording en geven nieuwe inzichten weer mogelijkheden om verder te gaan.

Bij alle opdrachten verbind ik het doel van de organisatie met doel van het team en daarbinnen met de individuele opdrachten van de teamleden. Deze alignement breng ik aan door goed te luisteren en niet te oordelen of aannames te doen. Hierdoor krijg ik meer informatie, waardoor ik snel tot de kern kom van een vraagstuk.

Ik inventariseer en analyseer de sterke en de verder te ontwikkelen vaardigheden van medewerkers. Ik zorg dat ik hun talenten boven tafel krijg en samen stellen we hun ontwikkelingsbehoeften vast en zetten dit om in gerichte activiteiten.

Coachend begeleid en motiveer ik teams en medewerkers om hen effectiever te laten functioneren door het zelfinzicht en het probleemoplossend vermogen te vergroten.

Ik bedenk graag nieuwe ideeën of oplossingen die afwijken van het bestaande. En met mijn onderzoekende en nieuwsgierige houding richt ik mij graag op vernieuwing van strategie, gekoppeld aan de implementatie.

Kortom, mijn aanpak is te omschrijven als verbindend, resultaatgericht en gericht op ontwikkeling. Ik ben organisatiesensitief, toegankelijk, kan goed luisteren en verbanden leggen. Hierdoor bouw ik gemakkelijk nieuwe relaties op en weet ik snel tot de kern door te dringen. Door mijn proactieve, positieve en oplossingsgerichte karakter lukt het mij goed mensen te inspireren, enthousiasmeren en resultaten te boeken.

www.casperkorver.nl
211210-042

Kernwaarden

Naamloos-1.png wittt

Organisatie en mensgericht

Mensen maken de organisatie waarbij de juiste persoon op de juiste plek essentieel is

teamwork.png wit

Betrokken

Betrokkenheid en oprechte aandacht voor wat er was (verleden), is (heden) en wat er nodig is (toekomst) in een organisatie

determination.png wit2

Daadkrachtig

Afstemming en samenwerking. Dus na de koersbepaling ook samen aan de slag; daadwerkelijk doen!

goal.png wit

Resultaatgericht

We zijn doortastend en zoeken naar creatieve oplossingen richting het resultaat

Recensies

Toen ik vorig jaar begon, stonden we als school voor serieuze uitdagingen, waaronder een verbeteropdracht vanuit de Inspectie van het Onderwijs, veranderend beleid en een lerarentekort in een uitdagende wijk. Op al deze gebieden hebben we aanzienlijke vooruitgang geboekt, waarbij Ron een essentiële rol speelde.
Ron ondersteunde me niet alleen bij het bedenken en implementeren van oplossingen voor deze complexe vraagstukken, maar diende ook als waardevolle sparringpartner. Zijn diepgaande kennis van strategisch HRM-beleid, zowel binnen als buiten het onderwijs, heeft me enorm geholpen bij het navigeren door deze uitdagende situaties.
Wat betreft zijn coaching stijl, heb ik deze als zeer prettig ervaren. Ron gaf me de ruimte om mijn ideeën te verkennen, maar op cruciale momenten bood hij ook waardevol advies in antwoord op al mijn vragen.
Kortom, dankzij Ron zijn betrokkenheid en expertise hebben we als school indrukwekkende stappen voorwaarts gezet. Zijn bijdrage aan mijn groei als directeur is onmiskenbaar.
 
Directeur

– onderwijs PO

‘Het afgelopen schooljaar heeft mijn school een verbetertraject doorlopen op het gebied van onderwijskwaliteit.Een dynamisch proces. Belangrijk hierbij was het ontwikkelen van een professionele leercultuur binnen het team.
Debora heeft hier een belangrijk aandeel in gehad. Zij heeft het team meegenomen in het helder krijgen van waar het team voor staat, maar ook in welk gedrag bijdraagt aan een professionele cultuur. Hierbij heeft ze het team centraal gezet, maar ook veel aandacht geschonken aan het individu. Door de TalentenMotivatieAnalyse (TMA) in te zetten werd inzichtelijk welke drijfveren, competenties en talenten binnen het team èn bij de teamleden individueel aanwezig waren. Dit werd een basis om verder op uit te bouwen en vervolgens afspraken te maken die helpen de professionele organisatie te worden die we nu zijn. Het ontwikkelen van een professionele houding heeft geleid tot een goede balans en dynamiek binnen het team. Het heeft onszelf veel gebracht, maar ook buiten de muren van het schoolgebouw valt het op. De sfeer binnen het team heeft een aantrekkende werking op personeelsgebied en op het leerlingenaantal. Het proces dat we met Debora hebben doorlopen heeft hieraan bijgedragen.
Debora heb ik leren kennen als een empathische coach, die door de juiste vragen te stellen de ander helpt reflecteren op zichzelf. De inzichten die dan ontstaan zijn magisch!’
Directeur

– onderwijs PO

‘Ik heb Debora als een hele fijne en deskundige coach ervaren. Ze creëert een veilige plek, luistert zonder oordeel en stemt af op wat er naar boven komt. Ze heeft mij kunnen laten ervaren wat luisteren naar het onbewuste je kan brengen. Door onze sessies ben ik mij bewust geworden hoe belangrijk het is dat je naar je lichaam luistert en je dit niet met ratio weg kan krijgen. Precies hetgeen wat ik nodig had. Bedankt voor de fijne begeleiding van mijn proces Debora.’
Ondernemer

– profit sector

Dank je wel voor het open gesprek vandaag. De heldere toelichting op mijn ontwikkel assessment. Fijn om inzichten te krijgen in mijn talenten en waar ik mij nog verder in kan ontwikkelen. Het gesprek aangaan met elkaar is echt wel een mooie en noodzakelijke aanvulling!
 
Hoofd HRM

- Bestuur

De sfeer was goed. Leuk om met (nagenoeg) het volledige team na te denken over de toekomst. Er was voldoende ruimte om ideeën naar voren te brengen. Iedereen voelde zich vrij naar mijn mening. Jullie als begeleiders hadden hierin een belangrijke rol.
Door jezelf niet teveel op de voorgrond te plaatsen kregen wij de ruimte. Ik heb al veel van dit soort bijeenkomsten gehad in het verleden en dan merk je soms dat de coaches zichzelf erg belangrijk maken. Dat was nu niet het geval.
 
 
Deelnemer teamtraining

– profit organisatie

Mooi om te zien dat in een andere omgeving en setting er ideeën ontstaan en iedereen ook vrij durft te praten of zijn mening kan geven. Zie dat onze groep er staat voor elkaar en als het moet de schouders er onder wil zetten. Iedereen draagt bij in het proces, we onderschatten als consultants vaak de werkzaamheden welke worden gedaan door de frontoffice en backoffice.
Nu wordt meer duidelijk wat zij allemaal doen en hoe anderen kunnen bijdragen hoe dit efficiënter kan. We durven elkaar daarop aan te spreken. Wat ook is benoemd, hoe belangrijk is het dat wij nieuwe en bestaande mensen goed blijven begeleiden en coachen, vooral in deze tijd van het vinden en behouden van goed personeel. Al met al een mooie dag met veel ideeën en je leert elkaar op een andere manier kennen.
Deelnemer strategie en visie dag

– profit organisatie

Contact

Wil je meer weten over onze werkwijze? Bel dan met Ron de Ligt of Debora Holtrop of mail ons en maak een afspraak om eens vrijblijvend samen de mogelijkheden te verkennen.

Scroll naar boven